Fundusze Unijne

Przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w przedsiębiorstwie KUAR

Celem projektu jest rozszerzenie procesów internacjonalizacji w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, co będzie miało swój wymierny wyraz w: wejściu na nowe rynki docelowe (niemiecki i austriacki), uzyskaniu i systematycznym zwiększaniu przychodów ze sprzedaży eksportowej, pozyskaniu partnerów biznesowych z rynków docelowych, promocji marki Wnioskodawcy na rynkach austriackim i niemieckim. Decyzja o internacjonalizacji działalności stanowi odpowiedź na realną potrzebę przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w postaci znalezienia nowych dróg rozwojowych i dywersyfikacji przychodów.
Realizacja projektu wpisuje się w szerszy plan rozwojowy Wnioskodawcy o charakterze strategicznym, jakim jest marki w skali ponadnarodowej. Wnioskodawca chce pozyskań stałych klientów, by zabezpieczyć działalność nowymi stałymi kanałami przychodów. Przychody uzyskane dzięki internacjonalizacji działalności zapewnią Wnioskodawcy środki zarówno na bieżącą obsługę sprzedaży eksportowej, jak i na rozwój.

Wartość projektu: 411558,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 267680,00 PLN