PŁUG ZAGONOWY

PŁUG ZAGONOWY

Pługi orne KOJA to znakomite proporcje wytrzymałości w stosunku do wagi.
Udało się na tyle zmniejszyć wagę pługa, co przekłada się na jego cenę i ergonomię użytkowania, jednocześnie nie tracąc jego właściwości wytrzymałościowych.
Lekka i wytrzymała rama.
Wytrzymałość pługa gwarantuje konstrukcja ramy 180 x 120 x 6 [mm], która jest w stanie przeciwstawić się wszelkim obciążeniom wynikającym z różnorodności gleb.
Płynna regulacja szerokości orki

Jednym z istotnych parametrów pługa jest płynna śrubowa regulacja szerokości orki, która wynosi:
dla pługów 3 skibowych – 0,85m-1,25m, 4 skibowych – 1,2m-1,7m, 5 skibowych – 1,55m-2,35m.
Prześwit

Konstrukcja wykazuje się dużym prześwitem pod ramą, który wynosi 75 cm, a także rozstawem między korpusami 85 lub 94 cm, co gwarantuje pracę bez zapychania, gdyż pług stawia mały opór.

Zabezpieczenie resorowe

Największą zaletą pługa KOJA jest system zabezpieczenia resorowego, jest on najbardziej efektywny w przypadku pracy na glebach zawierających dużą ilość kamieni.
W momencie kontaktu któregoś elementu roboczego z przeszkodą, energia zderzenia przeniesiona zostaje na resor i tam zostaje stłumiona, przez co dany korpus odskakuje na pewną odległość, po czym powraca na swoje miejsce. Dzięki takiemu rozwiązaniu można orać praktycznie w każdych warunkach bez potrzeby zatrzymywania się.
Wszystkie resory standardowo składają się z 5 piór, które przenoszą nacisk nawet 900kg.
(tutaj można dodać zdjęcie ze zbliżeniem resoru)
Ekstremalne warunki pracy
W przypadku skrajnie ciężkich warunków ornych, twardej i zakamienionej gleby, istnieje możliwość zamówienie tzw. pługa wzmocnionego z grubszą ramą – 8 mm, jak też wzmocnionymi resorami – 7 piór.

Rozbudowa pługa
Przed zakupem konkretnego modelu, warto myśleć przyszłościowo i zakupić model w wariancie do rozbudowy.
Decydując się na pług 3, lub 4 skibowy z „+” w symbolu, jest możliwość dołożenia za jakiś czas kolejnego korpusu, w przypadku zakupu ciągnika o większej mocy, bez potrzeba wymiany pługa na większy.

Opcjonalnie dokładamy siłownik hydrauliczny do regulacji szerokości orki.
Pług orny przeznaczony jest do pracy w rolnictwie do wykonywania orki zagonowej polach płaskich o niewielkim nachyleniu. Może być stosowany na rożnych rodzajach gleb dzięki resorowemu zawieszeniu słupic pługu, które zabezpieczają również korpus przed uszkodzeniem. Pług jest bardzo łatwy w obsłudze, wystarczy kilka regulacji i jest gotowy do pracy.
Pług orny wysyłany jest z zakładu producenta kompletnie zmontowany.

Podstawowym elementem pługa jest rama nośna, do której za pośrednictwem głowic przymocowane są słupice pługu. Korpusy pługu połączone są belką ustawczą regulacji szerokości orki. Regulację szerokości pierwszej skiby wykonuje się przez ustawienie belki zaczepowej za pomocą śruby regulacyjnej. Regulację szerokości orki na każdym z korpusów umożliwia belka ustawcza szerokości orki. Ustawienie jej zmienia się regulując śrubę rzymską belki ustawczej lub opcjonalnie siłownikiem.

Po regulacji śrubę należy zablokować pierścieniem blokującym, ustawienie siłownika zabezpiecza zawór odcinający. Szerokość bruzdy można regulować w zakresie 30cm do 50cm. Małe szerokości skiby zaleca się stosować podczas pierwszej orki siewnej, zwłaszcza na glebach ciężkich wymagających dobrego pokruszenia natomiast duże szerokości skib zaleca się stosować podczas orki przedzimowej, zwłaszcza na glebach lekkich i średnich.

Do przodka na ramie głównej przymocowany jest zaczep pługa oraz belka zaczepowa. Pług wyposażony jest w koło podpierające i podporę
Dodatkowo pług może być wyposażony w krój tarczowy oraz w hydrauliczną regulację szerokości orki.